Skip to content

R&D Bodem- en Grondwateronderzoek en Sanering

Hybrid
 • Mol, Vlaams Gewest, Belgium
R&D & Engineering

Job description

This position requires proficiency in Dutch; therefore, there is no English announcement of this vacancy available


VITO is een gangmaker in de duurzaamheidstransitie voor zowel industrie als overheden in binnen- en buitenland. We staan onze klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar werkbare oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Binnen onze water- en energietransitie unit werken meer dan 200 professionals aan oplossingen voor complexe uitdagingen in het water- en energiedomein. Als ervaren onderzoeker draag je in deze functie bij tot de ontwikkeling van oplossingen voor de realisatie van gezonde bodems. Dit met inbegrip van de opmaak van projecten en de uitvoering van uitdagende, zowel nationale als internationale projecten rond complexe bodem- en grondwaterverontreiniging en sanering, de problematiek van zeer zorgwekkende stoffen, en de thematiek van gezonde bodems. Typische projecten omvatten de analyse van complexe bodemsaneringsdossiers, de evaluatie van nieuwe saneringstechnieken voor bodem- en grondwaterverontreiniging, en het voorstellen van richtlijnen voor bodemonderzoek en bodemsanering.


Als ervaren R&D professional maak je deel uit van een multidisciplinair team met bodem-, water-, landschaps-, economie- en technologie-experten die in een open omgeving werken, samen met de overheid en de industrie in een Vlaamse en internationale context.

 • Vanuit je ervaring in de praktijk met het domein van bodem- en grondwaterverontreiniging en -sanering bedenk je oplossingen die bijdragen aan gezonde bodems en een goede grondwaterkwaliteit.
  • Je gebruikt je kennis van fysisch-chemische processen in bodem en grondwater en weet die toe te passen voor de evaluatie van bodemsanering.
  • Je evalueert innovatieve saneringstechnieken voor bodem en grondwater, de opzet van haalbaarheidstesten & pilootproeven en de toepassing ervan op het terrein.
 • Je kent en volgt de trends op het vlak van bodem- en grondwaterverontreiniging en sanering en vertaalt dit naar concrete projecten en specificaties voor innovatieve diensten of producten.
 • Je bent vertrouwd met het ecosysteem van actoren in de bodemsaneringswereld en je zet innovatieve projecten op met de partners uit industrie en overheid.

Job requirements

 • Je behaalde een master in de industriële wetenschappen, een master of doctoraat in de wetenschappen of (bio)ingenieurswetenschappen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring van minstens 5 jaar op het vlak van onderzoek en consultancy in het bodem- en/of waterdomein en de bijhorende saneringstechnieken.
 • Je hebt ervaring met het verwerken en analyseren van informatie en data in een bodem gerelateerde context. Kennis van GIS en geostatistische technieken is een plus.
 • Je bent een teamspeler, communicatief en klantgericht ingesteld.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk.


Offer

 • Een functie in een vooraanstaande, klantgerichte organisatie op het vlak van innoverend technologisch onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening.
 • De mogelijkheid mee te werken om Vlaanderen internationaal als actieve kennisregio op de kaart te zetten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals vergoedingen, verzekeringen en een moduleerbaar pakket aan vakantiedagen.
 • Vrijheid en flexibiliteit in je job die je in staat stellen om een mooie work-life balans te bekomen.
 • Wij werken activiteiten gebaseerd: onze activiteiten bepalen onze werkplek. Voor een goede teamwerking houden we aan twee connectdagen per week met het team in de campus Mol. 1 Connectdag per maand vindt plaats in de VITO campus te Antwerpen (Berchem). De andere dagen kan je van thuis uit werken, in campus Mol of vanuit een andere VITO campus (Antwerpen, Genk, Oostende).

or