Skip to content

R&D Milieu-Economie

Hybrid
 • Mol, Vlaams Gewest, Belgium
R&D & Engineering

Job description

This position requires proficiency in Dutch; therefore, there is no English vacancy available


VITO is een gangmaker in de duurzaamheidstransitie voor zowel industrie als overheden in binnen- en buitenland. We staan onze klanten met raad en daad bij in hun zoektocht naar werkbare oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. VITO werkt onder andere aan oplossingen om ons watersysteem meer klimaatbestendig te maken door het ontwerp van innovatieve waternetwerken, het opzetten van demonstratoren en het ontwikkelen van impact evaluaties.

Binnen het WaterKlimaatHub team (unit Water en Energietransitie) zijn we op zoek naar een econoom die bijdraagt aan de verdere uitbouw van onze expertise aangaande het internationaal, Europees en Vlaams water- en klimaatbeleid.


Je verantwoordelijkheden:

 • Als R&D professional adviseer je Vlaamse en internationale spelers bij het ontwikkelen van economische afwegingskaders in ruimtelijk beleid en milieu. Thema’s als water, klimaat, ecosysteemdiensten, ruimtelijke ontwikkeling behoren tot je werkdomein. Je werkt hiervoor samen in multi-disciplinaire teams met ingenieurs, economen, geografen en informatici.
 • Je interpreteert onderzoeksresultaten en formuleert op basis hiervan strategische adviezen op maat van de klant. Je rapporteert resultaten aan onze klanten (overheden en industrie) en de wetenschappelijke wereld.
 • Je breidt actief je kennis omtrent milieu-economie uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
 • Je werkt in een team, maar voert ook autonoom projecten uit.
 • Je schrijft mee aan offertes, onderzoeksvoorstellen en zoekt mee naar financieringsmogelijkheden.


Een greep uit onze projecten/tools:
 • Je werkt samen met de opdrachtgever en collega economen een lange termijn financieringsstrategie uit voor ons waterbeleid. Je brengt in kaart welke uitgaven op dit moment plaatsvinden, wat de financieringsbehoeftes zijn op lange termijn en bedenkt innovatieve financieringsinstrumenten om die behoeftes in te vullen.
 • Je werkt een indicatorenkader uit om de vergroening van onze economie op te volgen. Je doet dit samen met verschillende stakeholders. Je toetst de praktische haalbaarheid, verzamelt gegevens en integreert de resultaten in online portalen.
 • Samen met technologie-specialisten analyseer je de economische haalbaarheid van innovatieve waterzuiveringstechnieken en hergebruik voor specifieke industriëke sites.
 • Je zet een kosten-batenanalyse op om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om een valleigebied te beschermen tegen overstromingen. Je stelt alternatieve scenario’s samen, brengt kosten in baten in kaart en maakt een vergelijking. Je werkt hiervoor samen met diverse partners en rapporteert de resultaten aan de opdrachtgever.

Job requirements

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma Handelsingenieur of toegepaste economische wetenschappen (TEW) of je bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Een doctoraat en/of een opleiding milieuwetenschappen zijn een voordeel.
 • Je hebt kennis van of wilt op korte termijn kennis vergaren over kosten-baten analyse, innovatieve business modellen, impact evaluaties, scenario analyses.
 • Ervaring met adviesverlenende opdrachten voor overheden, banken en/of industrie is een pluspunt.
 • Ondernemerschap en initiatiefname zijn eigenschappen die jou typeren.
 • Je hebt goede project management vaardigheden en een sterk organisatievermogen.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Nederlands en Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.


Aanbod

 • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals vergoedingen, verzekeringen en een moduleerbaar pakket aan vakantiedagen.
 • Een grote vrijheid en flexibiliteit in je job die je in staat stellen om een mooie work-life balans te bekomen.
 • Innovatie is onze kernwaarde, we geven onze medewerkers de kans om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.
 • De WaterKlimaatHub heeft als uitvalsbasis Oostende, een deel van het team opereert vanuit de hoofdlocatie van VITO in Mol. Hybride werken en/of werken in een satellietkantoor in Antwerpen-Berchem, Gent, Oostende of Genk is mogelijk.

or