R&D Expert Milieu & Gezondheid (met focus op risicobeoordeling van chemische stoffen)

Job description

No English vacancy, since Dutch is required.

VITO zet met haar onderzoeksprogramma Gezondheid volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Een van de pijlers hierin is het voorkomen van ziektes ten gevolge van milieuverontreiniging en de rol van levensstijlfactoren. Meetgegevens van chemische stoffen in de leefomgeving en in de mens, gecombineerd met gevaarseigenschappen van die stoffen en informatie over levensstijlfactoren die de blootstelling beïnvloeden (zoals oa. voeding, stress, fysieke activiteit, gebruik van consumentenproducten) geven essentiële informatie waarmee we gezondheidsrisico’s in kaart kunnen brengen en vervolgens maatregelen kunnen nemen om deze te beheersen.

Om de resultaten van dit gezondheidsgerelateerd onderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor diverse belanghebbenden willen we onze jarenlange expertise rond humane risicobeoordeling van chemische stoffen blijven verder uitbouwen. Hiervoor zijn we op zoek naar een nieuwe collega met ervaring in risicobeoordeling van chemische stoffen binnen diverse kaders of milieucontaminanten in de brede zin.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Als expert geef je advies binnen het kader van Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving rond chemische stoffen (o.a. REACH) en werk je mee aan het opstellen van milieukwaliteitsnormen voor chemische stoffen (water/bodem/lucht).
 • Je bent verantwoordelijk voor het trekken en uitvoeren van projecten, in nauwe samenwerking binnen je projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijds- en budgetlimieten.
 • Je vertaalt de onderzoeksresultaten naar bruikbare adviezen voor de klant (zowel naar Vlaamse, Belgische en Europese overheden alsook industrie).
 • Je bouwt je netwerk uit met onderzoeks- en valorisatiepartners met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van preventieve gezondheid. Je brengt dit netwerk ook naar het team.
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.

Job requirements

 • Je beschikt over een Master/PhD in exacte wetenschappen of een gezondheidskundig georiënteerde richting.
 • Ervaring met Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving rond chemische stoffen (o.a. VLAREM, CLP en REACH) is een vereiste.
 • Je hebt expertise in risicobeoordeling van chemische stoffen. Kennis over toxicologie (met focus op toxicologische referentiewaarden) is een voorwaarde, kennis over humane blootstelling aan chemische stoffen via consumentenproducten, het werk of het milieu is een pluspunt.
 • Je kan in-vitro en in-vivo data kritisch analyseren en hiermee berekeningen maken. Je werkt oplossingsgericht.
 • Je hebt een klantgerichte houding en oog voor opportuniteiten. Enthousiasme en ondernemerschap zijn eigenschappen die jou typeren.
 • Je bent een teamplayer en relatiebouwer die graag in een interdisciplinaire omgeving werkt (business development, data science, biologie, technologie, …).
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Offer

 • Wij werken ‘activity based’, onze activiteiten brengen ons naar onze locatie. Ons hoofdkantoor is in Mol. Deeltijds werken vanuit huis of een satellietkantoor in Antwerpen-Berchem, Gent of Oostende is mogelijk;
 • Een competitief salaris met een waaier aan voordelen, waaronder vergoedingen, verzekeringen en een modulair pakket vakantiedagen;
 • Innovatie is onze troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen en up-to-date te blijven in hun vakgebied. Je krijgt steeds de kans om je kennis te verbreden en nieuwe technologieën te ontdekken;
 • Je krijgt de kans om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerd technologisch onderzoek en wetenschappelijke consultancy;
 • Bij ons draag jij via je innovatieve toepassingen rechtstreeks bij aan duurzame ontwikkelingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Je biedt een antwoord op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen;
 • We dragen bovendien work-life balance ook hoog in het vaandel bij VITO! Dit door ons flexibel op te stellen afhankelijk van jouw specifieke noden.