R&D Environment & Health

Job description

No English vacancy, since Dutch is required.

VITO zet met haar onderzoeksprogramma Gezondheid volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Een van de pijlers hierin is het voorkomen van ziektes ten gevolge van milieuverontreiniging en de rol van levensstijlfactoren. Meetgegevens van chemische stoffen in de leefomgeving en in de mens, gecombineerd met informatie over levensstijlfactoren die de blootstelling beïnvloeden (zoals oa. voeding, stress, fysieke activiteit, gebruik van consumentenproducten) geven essentiële informatie waarmee we gezondheidsrisico’s in kaart kunnen brengen en vervolgens maatregelen kunnen nemen om deze te beheersen.

Om de resultaten van dit gezondheidsgerelateerd onderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor diverse stakeholders willen we onze jarenlange expertise rond risico evaluaties verder versterken. Hiervoor zijn we op zoek naar een R&D Milieu & Gezondheid met relevante beleidservaring voor het doorvertalen van blootstelling naar gezondheidsimpact:

 • Als R&D werk je samen met het team onze visie rond duurzame strategische beleidsopties verder uit op het vlak van humane blootstelling, vertaal je deze blootstelling naar gezondheidsimpact en bediscussiëer je deze met vooraanstaande Vlaamse en Europese stakeholders.
 • Je bent verantwoordelijk voor het trekken en uitvoeren van projecten, in nauwe samenwerking met je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten.
 • Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor de klant (focus op overheden). Je ontwikkelt instrumenten om beleidsbeslissingen te onderbouwen om gezondheid te beschermen in verschillende beleidsdomeinen.
 • Je bouwt je netwerk uit met onderzoeks- en valorisatiepartners met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van preventieve gezondheid.
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.

Job requirements


 • Je beschikt over een Master/PhD in een wetenschappelijk georiënteerde richting, met een goede kennis van chemie/toxicologie. Daarbovenop is beleidservaring of kennis van de beleidscontext van minstens 5 jaar een groot pluspunt.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in projectcoördinatie.
 • Je hebt bij voorkeur expertise over blootstelling (chemische stoffen, milieufactoren en levensstijl) en je bent in staat om deze door te vertalen naar gezondsheidsrisico’s voor beleidsmakers. Toxicologische en epidemiologische kennis zijn een pluspunt.
 • Je hebt ervaring om vraagstukken vanuit een systeemperspectief te benaderen.
 • Je kan grote datasets kritisch analyseren en synthetiseren tot bruikbare adviezen voor overheden en klanten.
 • Je bent een teamplayer en relatiebouwer die graag in een interdisciplinaire omgeving werkt (business development, data science, biologie, technolgie, …).
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.


Offer

 • Wij werken ‘activity based’, onze activiteiten brengen ons naar onze locatie. Ons hoofdkantoor is in Mol. Deeltijds werken vanuit huis of een satellietkantoor in Antwerpen-Berchem, Gent of Oostende is mogelijk;
 • Een competitief salaris met een waaier aan voordelen, waaronder vergoedingen, verzekeringen en een modulair pakket vakantiedagen;
 • Innovatie is onze troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen en up-to-date te blijven in hun vakgebied. Je krijgt steeds de kans om je kennis te verbreden en nieuwe technologieën te ontdekken;
 • Je krijgt de kans om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerd technologisch onderzoek en wetenschappelijke consultancy;
 • Bij ons draag jij via je innovatieve toepassingen rechtstreeks bij aan duurzame ontwikkelingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Je biedt een antwoord op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen;
 • We dragen bovendien work-life balance ook hoog in het vaandel bij VITO! Dit door ons flexibel op te stellen afhankelijk van jouw specifieke noden.