Program Manager Coating and Shaping Technologies

Job description

Geen Engelse vacaturetekst, gezien Nederlands vereist is voor de functie. 


In haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ werken een 100-tal gemotiveerde medewerkers van VITO gericht op het versnellen van de transitie naar de circulaire economie en het verduurzamen van industriële processen. In samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen en vermarkten we daartoe diverse ‘gestructureerde materialen’, met toepassingen in duurzame energie en chemie. Daarbij steunen we op onze excellente technologieplatformen rond vormgeving, poederprocessing en functionalisatie van hiërarchisch gestructureerde materialen.

We zijn op zoek naar een gedreven programma manager om het team ‘Coating and shaping technologies’ (CAST) aan te sturen. Dit team telt ca. 25 medewerkers (onderzoekers, laboranten en technici) die kennis ontwikkelen op het vlak van (hiërarchisch) gestructureerde materialen. De basis daarvoor zijn onze state-of-the-art technologieplatformen voor 3D printing, synthese van microsferen en oppervlaktemodificatie. Onze ontwikkelingen vinden toepassingen in materialen voor batterijen, CO2 capture, chromatografie, sorbenten voor metaalherwinning etc. Meer achtergrondinfo: https://vito.be/en/subtheme/structured-materials .


Je bent verantwoordelijk voor het managen van dit team in al zijn aspecten: zowel de strategiebepaling, het financieel management en het people management. Je maakt deel uit van het management team (4 personen) en rapporteert aan de unit manager.

 • Je bepaalt en implementeert de strategie van je team op (middel)lange termijn; daarnaast draag je ook bij tot de bepaling van de strategie van de unit en van VITO.
 • Je stuurt de medewerkers aan, begeleidt en coacht hen, om bij te dragen tot hun welzijn en ontwikkeling in een motiverende werksfeer.
 • Je stimuleert het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Je zorgt ervoor dat de juiste competenties worden opgebouwd, en dat de nodige infrastructuur wordt voorzien.
 • Je zorgt voor het werven van onderzoeksfinanciering (Vlaams, Europees), alsook van contracten met bedrijven. Daarbij sta je in voor het opvolgen en plannen van uitgaven en inkomsten van de lopende projecten.
 • Je legt en onderhoudt contacten met zowel de interne als de externe klanten uit de wetenschappelijke wereld, internationale instellingen, industrie en overheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie van processen in je team en maakt de jaarlijkse begroting op.

Job requirements


 • Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of (toegepaste) wetenschappen (materiaalkunde, fysica, chemie). Een aanvullend doctoraat vormt een troef.
 • Je beschikt over management competenties (strategie, financieel beheer en organisatie/medewerkers). Je bent een organisatietalent, neemt doordachte beslissingen en wordt enthousiast van het aansturen en coachen van medewerkers.
 • Je bent een persoon met een visie die je team kan enthousiasmeren om samen verdere stappen te zetten naar excellentie en valorisatie.
 • Je bent vertrouwd met een experimentele labo-omgeving. Ervaring in ontwikkeling en het naar de markt brengen van innovatie materialen/toepassingen is een pluspunt.
 • Je hebt een sterke interesse in de bredere context: hoe duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen, hoe de transitie naar circulaire economie realiseren?
 • Je kent bij voorkeur de verschillende stakeholders in de Vlaamse, Belgische en/of Europese context.
 • Je spreekt vlot Nederlands en Engels.Ons Aanbod

 • Een competitief salaris met verschillende extralegale voordelen waaronder verzekeringen, een modulair vakantiepakket en een bedrijfswagen.
 • Een functie in een vooraanstaande klantgerichte organisatie op het vlak van innoverend technologisch onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening.
 • De mogelijkheid mee te werken om Vlaanderen internationaal als actieve kennisregio op de kaart te zetten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 • Innovatie is onze kernwaarde, we geven onze medewerkers de kans om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.