PhD positie Circulaire economie monitor voor steden en gemeenten

Job description

In parallel met de Vlaamse monitor circulaire economie (CE) zijn ook de lokale besturen sterk bezig zijn met de klimaatambities en energiedoelstellingen en sommige stellen dat “als ze circulaire economie niet zullen meenemen, de klimaatambities niet kunnen gehaald worden”. Voorwaarde is dat circulaire economie acties ook inzichtelijk en meetbaar zijn, zodat lokale besturen er evidence-based op kunnen sturen. Deze PhD draagt bij aan een goede monitoring van CE.

Het onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen en verbeteren van methodes, modellen, en tools en de bijhorende datanoden om op niveau van steden en gemeenten de trend richting CE te monitoren en de lokale beleidsmakers hierbij te ondersteunen. Het is ook zeker de bedoeling om te bekijken welke data op gemeentelijk niveau beschikbaar zijn/komen en of/hoe we op die manier in de toekomst (bottom-up) tot meer regionale datasets kunnen komen. Ook de link met afvalindicatoren en -data is in deze context belangrijk en relevant.

Een haalbaarheidsstudie moet aantonen wat precies de noden zijn van steden en gemeenten in dit kader (wat wordt verstaan onder CE-initiatieven, welke scope/geografische grenzen, welk perspectief, …) om vervolgens na te gaan welke methodes en modellen reeds beschikbaar zijn, wat nog ontbreekt en hoe die noden mogelijk kunnen ingevuld worden. Bijvoorbeeld, het aantonen van het onderscheid tussen wat er gebeurt binnen de ‘geografische grenzen’ van een gemeente (lokale emissies) versus haar voetafdruk (de impact van consumptie van gemeenten buiten het grondgebied). Inspiratie is bijvoorbeeld te vinden in de recente publicatie van een CE-monitor voor de stad Amsterdam. Hierin worden materiaalstroomindicatoren op stadsniveau gericht ontwikkeld, dus niet geschaald vanuit nationaal perspectief. We willen dergelijke sleutelindicatoren voor de CE gericht voor Vlaamse steden en gemeenten (en/of indien mogelijk clusters van gemeenten, regio’s of provincies) methodologisch ontwikkelen.

Het doctoraatsmandaat wordt mogelijk gemaakt binnen een samenwerking tussen VITO en de KU Leuven. De geselecteerde kandidaat wordt begeleid door prof. dr. Karel Van Acker (KU Leuven) en mede gepromoot door Dr. Maarten Christis (VITO).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Christis: maarten.christis@vito.be.

Ons aanbod

VITO en KU Leuven bieden de kandidaat een doctoraatsbeurs voor 4 jaren (2+2). De tewerkstelling is zowel bij VITO in Mol als bij KU Leuven in Leuven. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is een belangrijke partner in het PhD. Op regelmatige basis zal de voortgang met OVAM in Mechelen worden besproken.

Bij VITO zal de doctorandus werken binnen het ADVANCE-team, onder begeleiding van Maarten Christis en An Vercalsteren. Een van de thema’s van ADVANCE waarbinnen dit PhD kadert is het formuleren van circulair advies voor overheden en het evalueren van de impact (milieu, economisch, sociaal) van circulaire maatregelen. Overheden spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Ze helpen de juiste randvoorwaarden creëren en ondersteunen initiatieven die bedrijven aanzetten om de omschakeling naar een circulair businessmodel te maken. Het team helpt overheden daarbij met wetenschappelijk onderbouwde analyses en modelleringen. Levenscyclus-denken en een benadering vanuit de volledige waardeketen van een product of dienst staan centraal in ons denkkader.

Universitaire affiliatie voor dit doctoraat ligt binnen de onderzoeksgroep Sustainability Assessments of Materials and Circular Economy (SAM) van de KU Leuven. Deze onderzoeksgroep verenigt onderzoekers die gemotiveerd zijn om strategieën voor circulaire economie te versterken door gefundeerde wetenschappelijke inzichten. Het team ontwikkelt en voert assessments uit van de ecologische, economische en sociale kansen en belemmeringen van circulaire businessmodellen en technologieën. We doen dit vanuit een systemisch perspectief, en passen onze geïntegreerde methoden toe om levenscycli van materialen te engineeren en de effectiviteit van circulaire economie strategieën in het algemeen te optimaliseren, inclusief de impact van economische prikkels en beleid.

De kandidaat zal in contact komen met wetenschappers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en kennis, evenals een universitaire omgeving (KU Leuven) en een omgeving die meer gericht is op implementatie en industrie (VITO). Dit geeft de kandidaat een sterke wetenschappelijke basis om verder te groeien en tevens de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in teamverband onderzoek te doen.

Hoe solliciteren?

Sollicitaties moeten online worden ingediend en moeten een kopie van uw cv en een begeleidende motivatiebrief bevatten. 

Solliciteren op deze PhD-vacature kan tot uiterlijk 30 september 2022.

Meer informatie is beschikbaar op PhD | VITO.

Job requirements

  • Je hebt een masterdiploma in economische wetenschappen of handelsingenieur of een masterdiploma in de (bio-)ingenieurswetenschappen met tenminste de vermelding “onderscheiding”. Je hebt affectie met macro-economie, milieueconomie en dataverwerking. Het behalen van het masterdiploma kan maximaal 5 jaren geleden zijn.
  • Je hebt een wetenschappelijke, kritische houding en je bent geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek. Ervaring als onderzoeker is welkom, maar niet verplicht. Specifieke expertise op een of meer van de volgende gebieden is een troef: LCA, MFA, economische modellering, milieu-LCC.
  • Je hebt een sterke belangstelling voor duurzaamheidsvraagstukken en mondiale uitdagingen, zoals de circulaire economie, en voor beleidsontwikkeling.
  • Je communiceert en presenteert vlot en spreekt vloeiend Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Een pluspunt is kennis van het Nederlands, aangezien het capteren van de noden van lokale besturen en met hen in gesprek gaan een belangrijk onderdeel is van dit onderzoek.
  • Werkplaats is Mol en Leuven.