Research Software Developer

Job description

No English vacancy text available, because good knowledge of Dutch is required.


VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Ons doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld.


De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO waarbinnen deze vacature kadert, observeert, evalueert en simuleert de impact van menselijke activiteiten op onze natuurlijke hulpbronnen zoals schone lucht, een leefbaar klimaat, schoon drinkwater en onvervuilde bodem. Op basis van sensoren, algoritmes, wetenschappelijk onderbouwde kennisplatformen en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.


Binnen deze unit zal jij deel uitmaken van het IT-team. In dit team ligt de focus op het ontwikkelen en vertalen van (vaak complexe) onderzoeksmodellen naar gebruiksvriendelijke, innovatieve tools voor onze klanten, dit in samenwerking met onze verschillende onderzoeksteams. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.


Ben jij een creatieve en gepassioneerde Research Software Developer of Data Engineer met interesse in duurzaamheid? Dan kan je in nauwe samenwerking met onderzoekers bijdragen aan wereldwijde projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving:

 • Je werkt zelfstandig van analyse tot eindresultaat, en toetst de gebouwde oplossing af bij de eindgebruiker.
 • Jouw kennis en input bepaalt mee de richting van het project en je speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van applicaties en platformen.
 • Je ziet jouw projecten als jouw verantwoordelijkheid.

Job requirements

 • Je hebt een passie voor IT in de ruime zin van het woord en hebt ervaring met manipulatie en analyse van (ruimtelijke) data.
 • Je hebt sterke programmeervaardigheden in Python en ervaring met relevante frameworks en bibliotheken zoals Pandas, NumPy, scikit-learn, Dask.
 • Je kan je eigen ideeën vormgeven, communiceren, inschatten en implementeren binnen projecten.
 • Je bekijkt resultaten kritisch en geeft gerichte feedback aan wetenschappers.
 • Je evalueert gebruikte methodes en doet voorstellen tot verbetering.
 • Je hebt affiniteit met open-source software, open standaarden en bent open-minded.

Je werkt voor verschillende projecten en onderzoekteams en kan je goed inleven in je klanten en wat zij nodig hebben. Je hebt een scherp oog voor detail, performantie en kwaliteit. Je leeft op in teamverband en bent flexibel ingesteld. Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels.

Als pluspunt, heb je ervaring met GIS-pakketten en/of geo-IT-tools (bv QGIS) en/of ervaring met SQL en ruimtelijke relationele databanken (bv PostGIS). Een interesse in beeldverwerking, 3D-graphics of GPU-computing of een iteresse in machine learning & AI applicaties maakt deze functie voor jou extra interessant. Ervaring met Linux besturingssystemen is een troef.


Aanbod

 • Een functie in een vooraanstaande, klantgerichte organisatie op het vlak van innoverend technologisch onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening.
 • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals vergoedingen, verzekeringen en een moduleerbaar pakket aan vakantiedagen.
 • Een grote vrijheid en flexibiliteit in je job die je in staat stelt om een mooie work-life balance te bekomen.
 • Wij werken activiteiten-gebaseerd: onze activiteiten bepalen onze werkplek. In functie van een goede teamwerking hebben we twee connectdagen per week in Mol, waar de unit Ruimtelijke Milieu Aspecten zich bevindt. De andere dagen kan je van thuis uit werken, in Mol of vanuit een VITO-satellietkantoor (Antwerpen-Berchem, Genk, Gent, Oostende), afhankelijk van de noden van de activiteiten en het team.
 • De mogelijkheid bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en mee te werken om Vlaanderen internationaal als actieve kennisregio op de kaart te zetten.
 • Innovatie is onze kernwaarde, we geven onze medewerkers de kans om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.