Sustainability Manager

Functieomschrijving

Als Sustainability Manager geef je leiding aan het QSHE-team. Dit doe je in de uitdagende context van VITO als kennisgedreven organisatie waar duurzaamheid en innovatie kerncompetenties en belangrijke waarden zijn. Je focus ligt op de ‘interne’ duurzaamheid waarbij je de interne duurzaamheidsinitiatieven, net als de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu aanstuurt. Door je expertise til je de organisatie op een hoger niveau en weet je een positieve en duurzame impact te creëren voor VITO. Je stuurt het QSHE-team van VITO aan (7 personen), functioneel stuur je QSHE-leads binnen de business units aan én je coördineert de sustainability think tank 'One Planet'. Je rapporteert aan de VITO-directie.

Interne duurzaamheid

Je werkt samen met cross-functionele teams om duurzaamheidsprincipes te integreren in alle aspecten van onze dagdagelijkse activiteiten. Met een coreteam ‘One Planet’ genaamd, een interne think tank van topicexperten, identificeer je opportuniteiten voor vernieuwing en continue verbetering in de interne duurzaamheidspraktijken van VITO als organisatie. Je ontwikkelt en implementeert deze activiteiten en waakt erover dat ze steeds in lijn zijn met de organisatiedoelen en -waarden.

Interne preventie en bescherming op het werk (IDPW)

Als verantwoordelijke van de interne dienst preventie en bescherming op het werk maak je deel uit van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en coördineer je de daarbij horende acties en activiteiten.

QSHE Compliance & Management

Je verzekert de conformiteit met alle relevante en van toepassing zijnde QSHE-regelgeving, standaarden en organisatierichtlijnen.

Het geïntegreerde QSHE-managementsysteem en bijhorende processen worden door jou aangestuurd en beheerd. Je zet QSHE-programma’s policies en procedures op, in nauwe samenwerking met de business units. Verder stuur je op een veilige en duurzame omgeving waar ‘continu verbeteren’ de norm is.

Samen met je team, adviseer je de organisatie op een proactieve en oplossingsgerichte manier. Zo neem je, net als je teamleden, deel aan project- en werfvergaderingen en coördineer/adviseer je hierin omtrent QSHE-topics.

Je voert regelmatig audits, risicoanalyses en incident onderzoek uit om de domeinen waarin verbeterd kan worden te identificeren en te verbeteren. Je volgt de vordering en uitvoer ervan op.

Monitoring & Rapportering

Je werkt mee aan de uitbouw van voor de business en organisatie relevante dashboards voor interne duurzaamheids- en QHSE-KPI’s. Je rapporteert deze periodiek aan het management, communiceert voortgang, uitdagingen, aanbevelingen en verbeteringen. Verder sta je ook in op de voorbereiding, uitvoering en opvolging van alle verplichte rapporteringen in deze context.

Stakeholdermanagement

Je werkt samen met interne (en externe) stakeholder, waaronder overheidsinstanties, leveranciers, partners,… om de duurzaamheids- en QSHE-topics voor VITO te versterken.

Training & awareness

Je ontwikkelt, al dan niet met externe partners, trainingsprogramma’s over interne duurzaamheid en QSHE-praktijken om de competenties van de VITO-medewerkers op dit vlak op peil te houden.

Je stimuleert een cultuur van bewustzijn en verantwoordelijkheid rond interne duurzaamheid en QSHE bij managers en medewerkers.

Functievereisten

 • Je hebt een masterdiploma en kan terugblikken op minstens 10 jaar relevante ervaring in een QSHE-functie.
 • Je beschikt over de nodige QSHE-diploma’s; Preventieadviseur niveau 1 en Milieucoördinator (A of B)
 • Je hebt een ruime ervaring met ISO managementsystemen (ISO9001, ISO14001 en ISO45001), en in het opzetten en uitvoeren van QSHE-audits.
 • Je hebt een sterke en actuele kennis van de QSHE- regelgeving, normen en best practices op het gebied van duurzaamheid.
 • Je bent een peoplemanager die een team kan aansturen, coachen en motiveren.
 • Je hebt een excellente kennis van het Nederlands en weet je tevens vlot uit te drukken in het Engels.
 • Met je uitstekende analytische vaardigheden ben je in staat om vlot gegevens te beoordelen, trends te identificeren en gefundeerde aanbevelingen te doen.
 • Door je effectieve communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden werk je vlot samen met diverse belanghebbenden.
 • Je hebt een probleemoplossende en flexibele ingesteldheid met het vermogen om complexe uitdagingen aan te gaan en praktische oplossingen voor te stellen.
 • Je bent sterk in projectmanagement om duurzaamheids- en QSHE-initiatieven effectief uit te voeren.

Aanbod

 • De standplaats voor deze funtie is Mol. Wij werken activiteiten gebaseerd: onze activiteiten bepalen onze werkplek. In functie van een goede teamwerking, hebben we minstens twee connectdagen per week in Mol. De andere dagen kan je werken in het kantoor in Mol of vanuit een VITO-satellietkantoor (Antwerpen-Berchem, Genk, Gent, Oostende) of thuiswerken, afhankelijk van de noden van de activiteiten en het team.
 • Een competitief salaris aangevuld met verschillende extra legale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen, moduleerbaar pakket vakantiedagen.
 • Innovatie is onze belangrijkste troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om zich bij te scholen en zich verder te ontwikkelen in hun eigen vakgebied; meer nog, we verwachten dit.
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerde technologische onderzoek en wetenschappelijk advies.
 • De kans om actief bij te dragen aan duurzame ontwikkelingen op lokaal, nationaal en globaal niveau.